Mina sidor

På Mina sidor kan du ansöka om brottsskadeersättning eller ansöka om projektbidrag från Brottsofferfonden.

För att du ska kunna logga in på Mina sidor måste du ha en e-legitimation. E-legitimationen använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Läs mer om hur du laddar hem och använder en e-legitimation på www.e-legitimation.se.

Brottsoffermyndigheten, Postadress: Box 470, 901 09 UMEÅ | Telefon: 090 70 82 00 | Fax: 090 17 83 53

E-post: registrator@brottsoffermyndigheten.se | Besöksadress: Storgatan 49 i Umeå