Ansökan

Se till att du har alla uppgifter tillgängliga som behövs för att fylla i ansökan. För att ansöka elektroniskt behövs en e-legitimation.

Du har möjlighet att spara eller avbryta ansökan när du vill. Om du sparar en ansökan finns den kvar i tio dagar i mappen Meddelanden. Din ansökan sparas inte om du väljer "Avbryt" eller om du inte använder formuläret inom två timmar. Du kan ändra uppgifter som du har fyllt i genom att klicka på knappen ”Bakåt” i ansökningsformuläret.

Dina insända ansökningar, inklusive bilagor, finns under mappen Arkiv. För att kunna öppna dokumenten, som är pdf-filer, måste du ha Acrobat Reader. Du kan hämta programmet gratis från Adobes webbplats.

Brottsskadeersättning
Enskilda personer som utsatts för brott kan ansöka om brottsskadeersättning.

Ansökan om brottsskadeersättning

Brottsofferfonden
Forskare, ideella organisationer samt verksamheter i offentlig och privat regi kan ansöka om projektmedel från Brottsofferfonden. Ansökan ska ha kommit in till Brottsoffermyndigheten senast den 1 april för beslut i juni och senast den 1 oktober för beslut i december.

Ansökan om projektmedel

Brottsoffermyndigheten, Postadress: Box 470, 901 09 UMEÅ | Telefon: 090 70 82 00 | Fax: 090 17 83 53

E-post: registrator@brottsoffermyndigheten.se | Besöksadress: Storgatan 49 i Umeå