Mina sidor

På Mina Sidor har du möjlighet att se dina ärenden. Där finns de ärenden du har skickat in samt eventuella bilagor. För att kunna öppna dessa dokument, som är PDF-filer, måste du ha Acrobat Reader installerat på din dator. Om du inte har det programmet kan du hämta det gratis från Adobes hemsida.

För att du ska kunna logga in på Mina sidor måste du ha en e-legitimation. E-legitimationen använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Läs mer om hur du laddar hem och använder e-legitimation på www.e-legitimation.se.

Om du valt att spara en ansökan finns den tillgänglig i fem dagar. Du hittar den påbörjade ansökningen här under Mina Sidor, via en länk i inkorgen i mappen Meddelanden. Dina insända ansökningar, inklusive bilagor, finns under mappen Arkiv.

Brottsoffermyndigheten, Postadress: Box 470, 901 09 UMEÅ | Telefon: 090 70 82 00 | Fax: 090 17 83 53

E-post: registrator@brottsoffermyndigheten.se | Besöksadress: Storgatan 49 i Umeå